Συνεργάτες


Greece-1italy_flagengland

romania_flag

Finland_animatedbulgaria_flagflag-turkey

Socrates Comenius

europa

comenius

Eγκρίθηκε η αίτηση που υποβάλαμε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκειμένου να συμμετάσχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, το οποίο έχει τίτλο: «Παιχνίδια του κόσμου μας». Το  πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 έτη με έναρξη την 1/8/2010, και συμμετέχουν σε αυτό 7 ευρωπαϊκά σχολεία.

Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.