Συνεργάτες


Greece-1italy_flagengland

romania_flag

Finland_animatedbulgaria_flagflag-turkey

Socrates Comenius

europa

comenius

Ευρετήριο Άρθρου
Στόχοι
Αντίκτυπος
Όλες οι Σελίδες

1) Μέσω της εργασίας σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές:

- θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες

- θα διευρύνουν τη γνώση τους

- θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν φίλους από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης

- θα ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα σπουδών και για πρόσθετες δραστηριότητες του σχολείου

- θα παρακινηθούν  στην εκμάθηση  διάφορων θεμάτων

- θα μάθουν να σέβονται άλλους πολιτισμούς και τρόπους ζωής

2) Μέσω της εργασίας σε αυτό το πρόγραμμα οι δάσκαλοι:

- θα βελτιώσουν τις παιδαγωγικές δεξιότητές τους

- θα εισαγάγουν και θα αναπτύξουν νέες μεθόδους διδασκαλίας

- θα αναπτύξουν την ευρωπαϊκή πτυχή της εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών

- θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν την εμπειρία τους με  δασκάλους του εξωτερικού

3) Μέσω της εργασίας σε αυτό το πρόγραμμα όλα τα συμμετέχοντα σχολεία:

- θα αποκτήσουν  γνώση για άλλες χώρες, πολιτισμούς, τρόπους ζωής και περιοχές

- θα βελτιώσουν το επίπεδο εκπαίδευσής τους

- θα μοιραστούν  εμπειρίες μέσω της κοινής εργασίαςCopyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.