Εργασίες των μαθητών του Στ1 (2015-16) που αφοτούν τα έθιμα της πατρίδας μας

  1. Το κάψιμο του Τζάρου 
  2. Το έθιμο της καμήλας 
  3. Το έθιμο του Μπέη 
  4. Η κυψέλη 
  5. Η Μπάμπω 
  6. Ο παραδοσιακός αλβανικός γάμος 
Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.